Bovenbouwactiviteiten 2012 - 2014

De groepen 6, 7 en 8 vormen samen de Bovenbouw.