Kindergemeenteraad

Dinsdag 16 april vertegenwoordigde een groep kinderen uit groep 8 onze school bij de Kindergemeenteraad. De weken daarvoor waren zij bezig een plan te maken over het thema “Kunst en cultuur”, namelijk het oppimpen van prullenbakken om het aantrekkelijker te maken voor mensen om vuil weg te gooien.
Dit plan moest écht uitvoerbaar zijn en zou, als het werd gekozen, ook echt uitgevoerd worden. Er deden nog 5 scholen uit de gemeente mee en elke school kwam met een idee.
Vanaf 18.00 uur die dag, zaten alle deelnemende groepjes in de raadszaal en zij hebben het beste plan gekozen. Ze deden dit volgens de principes van een echte gemeenteraad. Uiteindelijk is het plan gekozen om een feest te organiseren in Waalhalla.