Activiteiten in groep 2/3

Kern 7 SCHATGRAVERS!
In deze kern leert uw kind hoofdletters! Ook ‘sch’-woorden en woorden met de ‘ng’-klank.
In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd.
In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van twee en drie lettergrepen!
Tot de volgende keer!

Groep 2
De kinderen van groep 2 zijn de komende weken met het thema gezondheid bezig!