Juffen(verjaar)dag 9 april 2014

We hebben eerst voor juffrouw Helen en juffrouw Josefien gezongen en ze de cadeautjes gegeven. Daarna werden er 4 groepjes gemaakt en gingen we 4 verschillende spelletjes doen. We wisselden per groepje steeds van spelletje dus op het einde hadden alle groepjes, alle spelletjes gedaan. We mochten een chipsketting maken, sjoelen, snoepjesmemory doen en snoepje tik. Vervolgens mochten we allemaal een plakje cake versieren en natuurlijk opeten! Het was mooi weer dus we liepen met de hele klas naar de speeltuin "kindervreugd". Om 12 uur waren we weer terug op school. Wij hebben een leuke ochtend gehad en wij hopen de juffen ook.
Groep 2/3