Kern 10: Moeder-geluk-eerlijk

In deze kern leert uw kind:
Vooral woorden met twee lettergrepen!
Uw kind leert hoe woorden als “moe-der”,”ge-luk”, “eer-lijk”, “bui-ten”, “ver-haal”, “schat-tig”, “schui-ven”, “be-doel”, en “hel-ling” worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel “stukjes van woorden” worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw, uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.
Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep ( maken, vogel ). Het thema daarbij heeft betrekking op “verzamelen, museum, tentoonstelling”.