KERN 12: DE BASIS IS GELEGD!

In deze laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het lezen van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als AVI-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van AVI E3.
 
Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stilligt. Stimuleer het lezen van boeken, ook in de vakantie!

Wij wensen alle kinderen en ouders van groep 3 een fijne, zonnige, ontspannen en heerlijke vakantie!