In groep 3 zijn we begonnen met kern 3!

Kern 3: doos – poes – koek - ijs

In deze kern leert uw kind:
• Letters: d - oe - k - ij – z
• Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep
• We leren dat er ook een tweetekenklankstraat is.
• Herhaling van de letters van kern 1 en 2

In het verhaal van deze kern vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’

Met deze letters en woorden maken we al snel weer nieuwe woorden. Kijk maar:
doek
poes
koek
poos
zoek
koos

Maar ook met letters van kern 1 en 2:
maak
ijs
kaak
sijs
zaak
soes

Tip voor ouders: Wilt u met uw kind thuis oefenen?
- Ga dan naar www.veiliglerenlezen.nl
- Druk daarna op de knop ‘Voor ouders’
- Vervolgens ‘spelletjes’, gevolgd door ‘gratis spelletjes’.