Kindergemeenteraad

Een groep kinderen van groep 8 is bezig met de voorbereidingen voor de Kindergemeenteraad. Hier zijn ze in overleg met Robin van de gemeentewerf Beuningen. De kinderen kregen als opdracht mee iets te bedenken voor een bepaalde doelgroep in Beuningen. Het thema is kunst en cultuur. We houden hier nog even geheim met welk voorstel groep 8 naar de Kindergemeenteraad gaat, maar we wensen ze al wel succes met alle voorbereidingen!