Pietengym

Op woensdag 30 november hebben de groepen 1 t/m 5 Pietengym gehad in de Leghe Polder. Het was geweldig!!! Onze vakleerkracht Judith had samen met haar stagiaire Sam een prachtig circuit uitgezet . super leuk om te oefenen voor kinderen. Ze moesten klimmen en pakjes in de schoorsteen gooien. Zelfs op gevaarlijke daken lopen! Opeens een hard gebons op de deur … komen er twee Pieten binnen. Wat was dat leuk!!! En die Pieten konden goed klimmen, bovendien hielpen ze ook andere kinderen. Wat hebben de kinderen genoten!!!