De 3 kernwaarden van De Kameleon

Vrijheid

“Werken in vrijheid binnen gestelde kaders”.
Onze school biedt de kinderen een leeromgeving waarin ze de vrijheid krijgen om zichzelf te kunnen en mogen ontwikkelen. Dit binnen de grenzen die duidelijk zijn voor iedereen. Zij leren ook om aan anderen vrijheden te geven (gunnen). Er is ruimte voor het maken van keuzes en onderscheid.

Zelfstandigheid

“Iedereen ontwikkelt zelfstandigheid.”
Wij geven leerlingen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Daarvoor moet iedereen vertrouwen hebben/krijgen in zichzelf en de omgeving. We beginnen in groep 1 met het maken van duidelijke afspraken en het opstellen van regels. Hier gaat iedereen in de hele school consequent mee om.
Binnen grenzen maken wij, leerlingen en leerkrachten, verantwoorde keuzes. Wij plannen onze taken op de juiste wijze. Leerlingen proberen zoveel mogelijk problemen zelf of met elkaar op te lossen. Voorwaarden hierbij zijn een doorgaande lijn op het gebied van klassenmanagement (regels en routines), inrichting van de ruimtes en lokalen en de aanwezigheid van voldoende, uitdagende materialen. Hierdoor leren onze leerlingen zelfstandig keuzes te maken, hun (leer)tijd zinvol en effectief te benutten en hulp te vragen van de leraar of een medeleerling.
Hoe zelfstandiger de leerling, hoe meer tijd geïnvesteerd kan worden voor extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben; zowel aan de ‘bovenkant’ als aan de ‘onderkant’.

Samenwerking

"Samen kom je verder”
Op onze school leren de leerlingen van en mét elkaar. Wij zien dit als een langlopend proces, dat zich steeds verder ontwikkelt. We beginnen hiermee in groep 1 en wordt consequent doorgevoerd tot groep 8. Voorwaarden hierbij zijn een goed klassenmanagement, coöperatieve werkvormen en de inrichting van ons schoolgebouw. Door de leerlingen te laten samenwerken willen wij de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren en de opbrengsten vergroten.