Links

Scholen van de stichting Oeverwal:
-
basisschool De Hoeven
-
basisschool De Ruijter in Weurt
-
basisschool de Reuzepas in Ewijk
-
basisschool De Wegwijzer in Winssen
-
brede school De Fontein
-
basisschool De Dromedaris
-
basisschool De Peppel
-
Stichting Oeverwal

Overige scholen voor basisonderwijs in de gemeente Beuningen:
-
montessorischool De Triangel
-
basisschool voor speciaal onderwijs Klavervier

Links of emailadressen van instanties
- Inspectie van het Onderwijs: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
- Gemeente Beuningen, afdeling Onderwijs, ambtenaar Leerplichtzaken:
gemeente@beuningen.nl
- Marant schooladviesdienst: post@marant-ed.nl
- G.G.D. jeugdgezondheidszorg, regio Nijmegen: ggd@ggd-nijmegen.nl
- Landelijke Klachtencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Overige links
Jeugdjournaal - Zappelin - Klokhuis -
Schooltv Weekjournaal - Bibliotheek Beuningen - Kindertelefoon -
Taptoe (voor werkstukken e.d.) - Kennisnet - Sinterklaaspagina -
Go for Kids (buitenschoolse opvang) -
NSO van de Wijze Dabbers

Wie nog een link naar een leuke of interessante site weet, kan die doorgeven via het emailadres van school , via juf Antonette. of meneer Peter