Pestprotocol

Om te zien hoe wij handelen bij 'pestgedrag' klik hier voor het volledige protocol

GEDRAGSREGELS behorende bij het PESTPROTOCOL


-
Ik accepteer de ander, sluit niemand buiten

-Ik laat merken wat ik goed vind aan een ander

-Ik zeg 'stop' als iemand iets doet wat ik niet wil

-Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af

-Ik probeer eerst zelf ruzie op te lossen. Ik ga naar de leerkracht als dit niet lukt

-Ik help mezelf en anderen om zich aan deze afspraken te houden