School

Protocollen
    - Pestprotocol
    - Protocol Huiswerk op De Kameleon
    - Protocol Plusleerlingen
    - Protocol Sociale Media

Leerkrachten

Schoolgids

    - Bijlage bij de schoolgids

Overblijven

Vakanties (De overige vrije dagen staan in de kalender van Schoudercom)

Bibliotheek
 

Projecten en uitstapjes groepen:
    Onderbouw Gr 1, 2 en 3
    Middenbouw Gr 4 en 5
    Bovenbouw Gr 6, 7 en 8

Gymtijden